• Източноцърковно (византийско) пеене. Онлайн платформа за обучение.

  Подкрепа за осъществяването на инициативата чрез PayPal - https://www.paypal.me/antonovn.

  Благодарим за подкрепата!


  Eastern-Orthodox Church (Byzantine) music. Online platform.

  Support for the initiative through PayPal - https://www.paypal.me/antonovn.

  Thanks for the support!

Доступни курсеви

Курс по византийско (източно) църковно пеене в храм "Рождество Христово", кв. Младост, София, започва на 19 септември 2023. Курсът е предназначен за курсисти, които продължават досегашното си обучение и имат вече определено ниво на знания и овладян репертоар.

Не се изключва и участието на напълно начинаещи, но в този случай ще се разчита изключително на личната им мотивация и способността за самообучение с помощта на мултимедийни материали. Възможно е и да се отвори група за начинаещи при наличието на свободно време на преподавател.

Предвиждат се дистанционни срещи с изтъкнати майстори и изследователи на византийската музика, участие в хор и хорови изяви като фестивали в страната и чужбина, трупане на клиросен опит, участие в празнични архиерейски богослужения и др.

Курсът запознава с разнообразен материал - от стандартния репертоар за нуждите на храмовото богослужение в България до оригинални образци на стари и съвременни гръцки автори и изпълнители

 • ФорматПрисъствено-дистанционен
 • Място на заниманиятаХрам "Рождество Христово", кв. Младост, София, и Zoom. Присъствените занимания ще се провеждат комбинирано и в Zoom, което позволява отдалечено активно участие за курсисти извън София и страната. 
 • Време на заниманиятавсеки вторник от 18:30 ч.
 • Начало и край на заниманията: 19 септември 2023 - 30 юни 2024
 • Първо занимание: 19 септември 2023, 18 ч. (с водосвет за откриване на учебната година).
 • Преподавател: Никола Антонов
 • За записване и въпроси: byzworkshop@gmail.com