Курс по византийско (източно) църковно пеене в храм "Рождество Христово", кв. Младост, София, започва на 19 септември 2023. Курсът е предназначен за курсисти, които продължават досегашното си обучение и имат вече определено ниво на знания и овладян репертоар.

Не се изключва и участието на напълно начинаещи, но в този случай ще се разчита изключително на личната им мотивация и способността за самообучение с помощта на мултимедийни материали. Възможно е и да се отвори група за начинаещи при наличието на свободно време на преподавател.

Предвиждат се дистанционни срещи с изтъкнати майстори и изследователи на византийската музика, участие в хор и хорови изяви като фестивали в страната и чужбина, трупане на клиросен опит, участие в празнични архиерейски богослужения и др.

Курсът запознава с разнообразен материал - от стандартния репертоар за нуждите на храмовото богослужение в България до оригинални образци на стари и съвременни гръцки автори и изпълнители

  • ФорматПрисъствено-дистанционен
  • Място на заниманиятаХрам "Рождество Христово", кв. Младост, София, и Zoom. Присъствените занимания ще се провеждат комбинирано и в Zoom, което позволява отдалечено активно участие за курсисти извън София и страната. 
  • Време на заниманиятавсеки вторник от 18:30 ч.
  • Начало и край на заниманията: 19 септември 2023 - 30 юни 2024
  • Първо занимание: 19 септември 2023, 18 ч. (с водосвет за откриване на учебната година).
  • Преподавател: Никола Антонов
  • За записване и въпроси: byzworkshop@gmail.com