Курс по византийско (източно) църковно пеене в храм "Рождество Христово", кв. Младост, София, започва на 19 септември 2023. Курсът е предназначен за курсисти, които продължават досегашното си обучение и имат вече определено ниво на знания и овладян репертоар.

Не се изключва и участието на напълно начинаещи, но в този случай ще се разчита изключително на личната им мотивация и способността за самообучение с помощта на мултимедийни материали. Възможно е и да се отвори група за начинаещи при наличието на свободно време на преподавател.

Предвиждат се дистанционни срещи с изтъкнати майстори и изследователи на византийската музика, участие в хор и хорови изяви като фестивали в страната и чужбина, трупане на клиросен опит, участие в празнични архиерейски богослужения и др.

Курсът запознава с разнообразен материал - от стандартния репертоар за нуждите на храмовото богослужение в България до оригинални образци на стари и съвременни гръцки автори и изпълнители

 • ФорматПрисъствено-дистанционен
 • Място на заниманиятаХрам "Рождество Христово", кв. Младост, София, и Zoom. Присъствените занимания ще се провеждат комбинирано и в Zoom, което позволява отдалечено активно участие за курсисти извън София и страната. 
 • Време на заниманиятавсеки вторник от 18:30 ч.
 • Начало и край на заниманията: 19 септември 2023 - 30 юни 2024
 • Първо занимание: 19 септември 2023, 18 ч. (с водосвет за откриване на учебната година).
 • Преподавател: Никола Антонов
 • За записване и въпроси: byzworkshop@gmail.com

Курс по византийско (източно) църковно пеене в храм "Рождество Христово", кв. Младост, София, започва на 15 септември 2022. Курсът е предназначен за курсисти, които продължават досегашното си обучение и имат вече определено ниво на знания и овладян репертоар.

Не се изключва и участието на напълно начинаещи, но в този случай ще се разчита изключително на личната им мотивация и способността за самообучение с помощта на мултимедийни материали.

Предвиждат се дистанционни срещи с изтъкнати майстори и изследователи на византийската музика.

Курсът запознава с разнообразен материал - от стандартния репертоар за нуждите на храмовото богослужение в България до оригинални образци на стари и съвременни гръцки автори и изпълнители

 • ФорматПрисъствено-дистанционен
 • Място на заниманиятаХрам "Рождество Христово", кв. Младост, София, и Zoom. Присъствените занимания ще се провеждат комбинирано и в Zoom, което позволява отдалечено активно участие за курсисти извън София и страната. При въвеждане на по-строги противоепидемични мерки курсът може да премине изцяло само онлайн.
 • Време на заниманиятавсеки четвъртък от 18:30 ч.
 • Начало и край на заниманията: 15 септември 2022 - 30 юни 2023
 • Първо занимание: 15 септември 2022, 18 ч. (с водосвет за откриване на учебната година).
 • Преподавател: Никола Антонов
 • За записване и въпроси: byzworkshop@gmail.com

НЕ СЕ ПРИЕМАТ НОВИ РЕГИСТРАЦИИ! МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ!

 • От 14 октомври 2020 стартира курс по източноцърковно пеене в Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с преподавател Никола Антонов.
 • Заниманията ще се провеждат всяка сряда от 18:30 ч. в аудитория номер 8 (на 3 ет).
 • Курсът е предназначен за ниво начинаещи.
 • Целта на курса е да даде добра теоретична и практическа основа за желаещите да изучават едногласната източноцърковна (византийска) музика, самата музика да достигне до повече хора и да се събуди интерес към нея не само сред специалистите богослови.
 • Курсът е безплатен и отворен за всички интересуващи се (без значение дали са студенти в Богословския факултет или не).
 • Записването става онлайн чрез изпращане на email до следния адрес: byzworkshop@gmail.com
 • Предвид антиепидемичните мерки на заниманията ще се допускат само предварително записали се курсисти.

ЗАПИСВАНИЯТА ПРИКЛЮЧИХА!

Курс по едногласно (византийско, източно) църковно пеене в храм "Рождество Христово", кв. Младост, София. Предназначен за курсисти, които имат вече определено ниво на знания и овладян репертоар, желаещи да продължат обучението си по-сериозно и задълбочено. Не се изключва и участието на начинаещи, но ще се разчита изключително на личната им мотивация и способността за самообучение с помощта на множеството мултимедийни уроци и материали, създадени през годините и достъпни за ползване в интернет за самостоятелна работа.

Освен седмичните занимания върху определени теоретични въпроси и практически материал, в курса се предвиждат редовни дистанционни срещи с изтъкнати майстори и учители от съседна Гърция. Курсът запознава с разнообразен материал - от стандартния репертоар за нуждите на храмовото богослужение в България (предимно М. Поптодоров, но и А. Иванов, Н. Трендафилов, Ж. Павлов, И. Атанасов) до оригинални образци на стари и съвременни гръцки автори и изпълнители

 • Формат: Присъствено-дистанционен
 • Място на заниманията: Храм "Рождество Христово", кв. Младост, София, и Zoom. Присъствените занимания ще се провеждат комбинирано и в Zoom, което позволява отдалечено активно участие за курсисти извън София и страната.
 • Време на заниманията: всеки четвъртък от 18:30 ч.
 • Начало и край на заниманията: 15 септември 2020 - 30 юни 2021. Първо занимание: 16 септември 2020, 18 ч. (с водосвет за откриване на учебната година).
 • Преподавател: Никола Антонов.  
 • От 22 януари 2020 стратира курс по източноцърковно пеене в Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с преподавател Никола Антонов.
 • Заниманията ще се провеждат всяка сряда от 18:30 ч. в аудитория номер 8 (на 3 ет).
 • В зависимост от участниците ще се обособят две групи - една за напълно начинаещи, които нямат никакъв опит с тази музика, а другата - за курсисти, които вече имат опит с невмите, учили са или са се занимавали самостоятелно (не започват от напълно нулево ниво). Целта на заниманията е да се разглеждат както теоретични теми, така и да се изучава класически репертоар за нашата традиция, който да помогне на курсистите да навлязат в дебрите на източното пеене и да бъдат полезни на клира в своите храмове.
 • Съдържанието на курса ще се организира чрез Moodle - платформата за електронно обучение. Целта е тази музика да достигне до повече хора във възможно най-автентичния си вид и да се събуди интерес към нея не само сред тесните богословски среди.
 • Курсът е безплатен и отворен за всички интересуващи се.
 • Курсът се провежда изцяло онлайн през платформата Zoom и позволява участието на курсисти от различни населени места.
 • Необходим е компютър с интернет връзка и работещо аудио оборудване (микрофон и слушалки за Skype или подобни).
 • Кандидатстване: чрез интервю с преподавателя Никола Антонов (заявки на email nikola.antonov@gmail.com).
 • Необходимо е някакъв опит с невмите, основни знания за гласовете на византийското осмогласие по Хрисантовата система, минимум обща представа от най-често използвания репертоар, застъпен в псалтикийните книги на М. Поптодоров (най-вече "Кратък възкресник", "Обширен възкресник", "Псалтикийна утрена" и "Псалтикийна литургия").
 • Курсистите, които се почувстват достатъчно подготвени в края на курса, могат да се явят на изпит за псалт (πτυχίο ιεροψάλτου, πτυχίο Βυζαντινής μουσικής) и да получат официално признат от Гръцката държава сертификат/диплома.
 • Курсът не е безплатен. Всеки курсист заплаща такса от 40 лв. на месец. Изпитът за гръцка диплома се заплаща допълнително.
 • Всеки месец се провеждат минимум 8 занимания (по 2 занимания на седмица).
 • Курсът е с продължителност 7 месеца, започва на 15 декември 2019 и завършва на 15 юни 2020.
 • Изпитът за гръцки сертификат/диплома е през юни 2020.