Византийско пеене 2021/2022

Византийско пеене 2021/2022

by Никола Антонов -
Number of replies: 0

Курс по византийско (източно) църковно пеене в храм "Рождество Христово", кв. Младост, София, започва на 16 септември 2021. Курсът е предназначен за курсисти, които продължават досегашното си обучение и имат вече определено ниво на знания и овладян репертоар.

Не се изключва и участието на напълно начинаещи, но в този случай ще се разчита изключително на личната им мотивация и способността за самообучение с помощта на мултимедийни материали.

Предвиждат се дистанционни срещи с изтъкнати майстори и изследователи на византийската музика.

Курсът запознава с разнообразен материал - от стандартния репертоар за нуждите на храмовото богослужение в България до оригинални образци на стари и съвременни гръцки автори и изпълнители

  • Формат: Присъствено-дистанционен
  • Място на заниманията: Храм "Рождество Христово", кв. Младост, София, и Zoom. Присъствените занимания ще се провеждат комбинирано и в Zoom, което позволява отдалечено активно участие за курсисти извън София и страната. При въвеждане на по-строги противоепидемични мерки курсът може да премине изцяло само онлайн.
  • Време на заниманията: всеки четвъртък от 18:30 ч.
  • Начало и край на заниманията: 16 септември 2021 - 30 юни 2022
  • Първо занимание: 16 септември 2021, 18 ч. (с водосвет за откриване на учебната година).
  • Преподавател: Никола Антонов
  • Такста: 20 EUR (40 BGN) на месец или 180 EUR (360 BGN), ако се плати наведнъж целият курс
  • За записване и въпроси: byzworkshop@gmail.com